شعار سال
شنبه 08 بهمن 1401
لیست اخبار صفحه :1
19 دی
سخنان رهبری به مناسبت قیام خونین 19 دیماه قم

19 دی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زنده نگه داشتن و درس‌آموزی از حادثه عظیم ۱۹ دی ۵۶ قم را ضروری برشمردند و گفتند: نهضت عظیمی که به پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از هاضمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می‌کرد چرا که ایرانِ زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی- نظامی امریکایی‌ها له شده بود.

رهبری
پیام مقام معظم رهبری

رهبری

توصیه های رهبر انقلاب

سخنان رهبری
سخنان رهبری

سخنان رهبری

اخیراً چند کتاب به عنوان سئواالت دینی و ایدئولوژی اسالمی را مالحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسالم ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته ها که مشحون از سئواالت غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسالم منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسالم و جمهوری اسالمی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعالم نمایند.

    boss
    66583504
    تنظیمات قالب