شعار سال
جمعه 01 تیر 1403

               ارتباط با دفتر گزینش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1- نشانی پستی :  تهران  خیابان آزادی -  چهار راه  خوش  -  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبقه همکف دفتر گزینش

صندوق پستی    818/13445

2- نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : gozinesh @irantvto.com

3- شمـاره تلفن :          66583648   و  66583647  021

4- شماره دور نگار :      66583649  021

سایر پیوندها
تنظیمات قالب