شعار سال
سه شنبه 09 خرداد 1402

               ارتباط با دفتر گزینش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1- نشانی پستی :  تهران  خیابان آزادی -  چهار راه  خوش  -  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبقه همکف دفتر گزینش

صندوق پستی    818/13445

2- نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : gozinesh @irantvto.com

3- شمـاره تلفن :          66432871   و  66944097 021

4- شماره دور نگار :      66428934 021

boss
66583504
تنظیمات قالب