شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 
ثمره تلخ حضور افراد ناشايسته
عمده تأكيد من بر گزينش همكاران است . من اين را مكرر عرض كرده ام باز هم عرض مي كنم . به اين نكته بايد توجه كنيد: گاهي مي شود كه يك مدير در مجموعه كاري خود طبعاً به افرادي تكيه مي كند و همه كارها را شخصاً نمي تواند انجام بدهد ناگزير كساني با اختياراتي در مجموعه هايي هستند وگاهي مي بينيد درصراط ديگري در راه ديگر ي حركت مي كنند . اولين ثمري كه ثمر تلخي خواهدبود اين است كه كار اين مدير را لنگ مي گذارند. حالا بعد هم البته كشور ضرر مي بيند اهداف ضرر مي بيند مردم ضرر مي بيند كارش پيش نمي رود براي خاطر اينكه به انسانهايي تكيه كرده كه آدمهايي اهل نيستند در محيط وزارتخانه بايد كساني را آوردكه به اين راه و هدف از بن دندان معتقدباشند اين شرط اول است براي خاطر اينكه اگر از بن دندان معتقد نباشد اگر توانايي و كارداني هم داشته باشد آن توانايي و كارداني هم داشته باشد آن توانايي وكارداني در خدمت راهي كه شما داريد برايش تلاش مي كنيد به كار نخواهد افتاد. اين چيز طبيعي است . بايد معتقد باشد ! و بحمدالله امروز بعد از چهارده - پانزده سال كه از انقلاب مي گذرد ديگر آن دعواي تعهد و تخصصي كه اول انقلاب بود وجود ندارد . معني ندارد كه ما بگوييم تعهد يا تخصص؟ هم تعهد هم تخصص ! زيرا بحمدالله مديران خوبي تربيت شده اند و شخصيتهاي برجسته اي هستند. ) رهبر معظم انقلاب در ديدار هيات دولت به تاريخ 3/6/1372 )
 
تأثير سلامت مديران در كشور
البته آقايان و بخصوص مسئولان اين نكته را توجه داشته باشند كه اگر ما بر نقش مديريت و سرپرستي در جامعه اسلامي تكيه مي كنيم وآن را تعيين كننده معرفي مي نماييم با يك گزينش قضيه تمام نمي شود اين طور نيست كه يك شخص در راس برگزيده بشود و شرايط لازم را داشته باشد بعد ديگر همه چيزبه خودي خود حل خواهد شد تأثير مديران بالا در سرنوشت جامعه هم تا حدود زيادي از اين جهت است كه مدير برتر و بالاتر اين قدرت را داردكه دستها و ايادي چرخاننده چرخهاي كشور را سالم انتخاب بكند يعني سلامت آنها جزو سلام دستگاه حكومت است . ) رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران به مناسبت عيد سعيد غدير به تاريخ 20/4/1369 )
 
تأثير ببشتر مسئولين در صلاح و فساد كشور
فساد آدمهاي عادي ممكن است براي خودشان يا براي عده اي دوروبرشان باشد اما آن كسي كه در رأس قرارگرفته است اگر فاسد شد فساد او مي ريزد وهمه فضارا پر ميكند همچنان كه اگر صالح شد صلاح او مي ريزد و همه دامنه را فرا مي گيرد ) رهبر معظم انقلاب خطبه هاي نماز جمعه ( عاشوراي 1416) تاريخ 19/3/1374 ). 
 
تعيين كننده بودن گزينش در تمام سطوح مديريتي
درگزينش كساني كه در صحنه سياسي كشور بناست فعاليت كنند بايد حواسمان جمع باشد هريك از اشخاص و شخصيتها و مسؤولاني كه در رأس يك مجموعه كاري قراردارند تعيين كننده اند هم ايمان آنها هم عزم واراده آنها وهم كارداني وكفايت آنها تعيين كننده است فرض بفرماييد اگر راجع به فلان مسأله فرهنگي ايراد داريد يا اگربه فلان مسأله فني كشور ايراد داريد همه اينها بر مي گردد به مديريتهاي گوناگون نه فقط مديريت در رأس و بالا نه گاهي مديريت بالا خوب است منتها مديريتهاي متوسط و مياني - كه اشراف ونظارت مسؤولان عالي رتبه بر كارآنها لازم است گاهي نمي گذارند كار به نتيجه مطلوب برسد. بنابراين اين گزينش ها تعيين كننده است . در اين زمينه ها بايد بااحساس مسؤوليت و ملاحظه جوانب وبا چشم باز و بصيرت كامل وارد شد. ) رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري به تاريخ 27/12/1383 )
 
كارآمدي گزينش ها شرط رفاه و پيشرفت كشور
بنده همچنان بعد از گذشت بيست و پنج سال با مشاهده وضع كشور و وضع ملت روز به روز اعتقادم به توانايي نظام اسلامي برساختن يك جامعه شسته و رفته رو به رشد شكوفا در همه ابعاد بيشتر شده است و معتقدم كه با همين فكري كه در قالب و چار چوب قانون اساسي مجسم و متجسد شده مي توان كشوررا به رفاه و پيشرفت رساند اما شرطش اين است كه ما كار آمدي خودمان وكار آمدي مسؤولانمان را درهمه انتخابها در همه گزينش ها و در همه انتصابها حفظ كنيم . ) رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري به تاريخ 31/6/1383 )
 
غديرتأكيدبراهميت گزينش انسانهاي صالح
آنچه كه درماجراي غديرازديدگاه مطالعه كنندگاني ا ز قبيل ما مي شود فهميد مضمون اين نصب الهي در باب كيفيت اداره كشور و گزينش انسانهاي صالح براي مسؤوليت هاي بزرگ است. ) رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام در روز «عيدغدير » به تاريخ 8/3/1373 )
 
رعايت معيارهاي اسلام
اسلام در باب گزينش حاكمان در هر رده اي از رده ها چه رده هاي بالا كه سياستهاي كلان كارهاي بزرگ واداره امور كلي كشور دردست آنهاست چه رده هاي متوسط و پايين معيارها و شرايطي گذارده است و آنچه بر عهده ماست اين است كه اين معيارها به طور كامل رعايت شود . ) رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري به تاريخ 13/12/1381 )
 
 
 
 
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب